Cum puteți ajuta?

Dacă doriţi să ajutaţi, vă oferim posibilitatea să vă implicaţi în susţinerea proiectelor noastre în următoarele moduri practice şi concrete, prin:

 • suport spiritual
 • suport material
 • suport social

1. Suport spiritual

Dacă doriţi să sprijiniţi acţiunile, proiectele şi activităţile Fundaţiei Creştine "Osana" din punct de vedere spiritual, vă punem la dispoziţie câteva modalităţi practice.

Rugați-vă pentru noi

“Rugăciunea este unitatea de măsură a dragostei.” Sfântul Augustin

Pe paginile Sfintei Scripturi citim: "Rugaţi-vă neîncetat" (Sfânta Scriptură). De aceea credem că cea mai mare nevoie pe care o avem în această activitate de ajutare şi sprijinire a semenilor este nevoia de rugăciune. Dumneavoastră puteţi fi parte a acţiunilor noastre dacă vă uniţi cu noi în rugăciune, asfel încât Dumnezeu să toarne îndurarea Lui peste fiecare suflet care a fost, este şi va fi ajutat prin acţiunile noastre. În această direcţie vă prezentăm câteva motive de rugăciune. Acestea vor fi mereu actualizate.

Motive de rugăciune

 1. Rugaţi-vă să putem oferi celor pe care îi ajutăm multă iubire, răbdare şi milă.
 2. Rugaţi-vă pentru vârstnicii singuri şi bolnavi.
 3. Rugaţi-vă pentru copiii orfani, părăsiţi şi abandonaţi.

Încurajați-ne

"Neliniştea din inima omului îl doboară, dar o vorbă bună îl înveseleşte." Sfânta Scriptură

"Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, şi ce bună este o vorbă spusă la vremea potrivită!" Sfânta Scriptură

Dacă aveţi gânduri de încurajare puteţi să ne scrieţi aici: contact@fundatiacrestinaosana.ro


2. Suport material

Dacă v-aţi gândit să vă investiţi banii şi nu să-i cheltuiţi, să donaţi bunuri materiale şi nu să le risipiţi, puteţi să alegeţi unul din următoarele moduri prin care puteţi ajuta:

1. Puteţi dona din banii şi bunurile dumneavoastră, pentru susţinerea proiectelor noastre de sprijinire a persoanelor vârstnice, a copiilor orfani sau a familiilor sărace.

Ce trebuie să faceţi?

 • în primul rând rugaţi-vă că Dumnezeu să vă arate în ce doriţi să investiţi.
 • dacă doriţi să donaţi bani, mergeţi la banca cea mai apropiată şi depuneţi banii în conturile Fundaţiei Creştine "Osana" cu specificaţia clară, în ce proiect doriţi să investiţi.
 • dacă doriţi să investiţi în bunuri, articole de îmbrăcăminte, rechizite şcolare, etc., vă rugăm să ne contactaţi telefonic, iar angajaţii noştri vă vor furniza toate informaţiile necesare.

Datele de contact si informațiile despre conturile noastre le găsiți pe pagina de contact.

2. Puteţi să viraţi 2% din impozitul pe salarii conform art. 84, alin. 2 din Codul Fiscal. Astfel orice contribuabil, poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizaţie non-guvernamentală (asociaţie, fundaţie etc.) doreşte.

Atenție! Această suma nu reprezintă o sponsorizare sau donaţie, ci este, în esenţă, o parte a impozitului pe venit deja achitat, care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către entitatea dorită de acesta!

Dacă doriţi ca prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-aţi plătit statului pentru salariile din anul precedent, să sprijiniţi activitatea FUNDAŢIEI CREŞTINE “OSANA”, completaţi şi depuneţi, până la data de 25 MAI ANUL ÎN CURS, formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii) sau formularul 200 (dacă aţi avut şi alte venituri în afara salariului), urmând paşii de mai jos:

 • PASUL 1
  • Descărcaţi formularul 230 precompletat cu datele Fundaţiei Creştine Osana.
  • Descărcaţi formularul 200, citind cu atenţie instrucţiunile de la final, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut, inclusiv capitolul III "Destinaţia sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat".
 • PASUL 2: Completaţi cu datele personale şi semnaţi.
 • PASUL 3: Puteţi depune formularul astfel:
  • direct la circumscripțiile fiscale din apropierea dumneavoastră, sau
  • la sediul Fundaţiei Creştine "Osana", prin poştă sau pe email.

Dacă sunteţi persoană juridică potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, modificată (art. 21 alin. 4, lit. p), managerii pot să direcţioneze 20% din impozitul pe profit către organizaţiile neguvernamentale.

Plătitorii de impozit pe profit au posibilitatea de a scădea din impozitul pe profit datorat sumele aferente sponsorizării şi/sau mecenatului, în limita minimă precizată mai jos:

 • 3 la mie din cifra de afaceri
 • 20% din impozitul pe profit datorat.

Companiile pot scădea sumele plătite cu titlu de sponsorizare din impozitul pe profit datorat în cursul anului, urmând să regularizeze aceste sume în funcţie de datele existente la închiderea exerciţiului financiar. Regularizarea impozitului pe profit datorat anual, diminuat cu sumele plătite cu titlu de sponsorizare, se face prin depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit (101).

Prin urmare administratorii sau asociaţii firmelor, trebuie doar să aleagă proiectele în care cred şi să semneze contractele de sponsorizare.

Important!
Banii pot să ajungă la stat sau pot fi folosiţi de către un ONG în ajutorarea semenilor care sunt în nevoie.


Dacă doriţi să sprijiniţi proiectele noastre urmaţi paşii:

PASUL1:
Puteţi descărca contractul de sponsorizare, prin care declaraţi că direcţionaţi 20% din impozitul de profit şi/sau limitat de 3 la mie din cifra de afaceri până la sfârşitul anului şi să-l semnaţi.

PASUL 2:
Ne puteţi contacta telefonic iar un reprezentant de-al nostru se va deplasa la dumneavoastră la sediu ca să-l ridice.

PASUL 3:
În baza acestui contract puteţi face viramentul în conturile fundaţiei specificând proiectul.


3. Suport social

Vizitați-ne

Dacă doriţi să ne cunoaşteţi sau să petreceţi un timp în compania persoanelor vârstnice vă invităm să ne vizitaţi. Dacă vă oferiţi timpul dumneavoastră nu faceţi altceva decât să îl investiţi într-un mod constructiv. Domnul Isus ne spune următoarele lucruri:

"Veniţi binecuvântaţii Tatălui Meu de moşteniţi Împărăţia care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flămând şi Mi-aţi dat de mâncat; Mi-a fost sete şi Mi-aţi dat de băut; am fost străin şi M-aţi primit; am fost gol şi M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav şi aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă şi aţi venit pe la Mine."

Atunci cei neprihăniţi Îi vor răspunde: "Doamne, când Te-am văzut noi flămând şi Ţi-am dat să mănânci? Sau fiindu-Ţi sete şi Ţi-am dat de băut? Când Te-am văzut noi străin şi Te-am primit? Sau gol şi Te-am îmbrăcat? Când Te-am văzut noi bolnav sau în temniţă şi am venit pe la Tine?" Drept răspuns, Împăratul le va zice: "Adevărat vă spun că ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut." (Sfânta Scriptură)


Voluntariat

Voluntariatul vă oferă posibilitatea de acumulare a unei experienţe profesionale într-un anumit domeniu şi vă poate ajuta să experimentaţi lucruri noi, să vă dezvoltaţi şi să ajutaţi. Practic, voluntariatul înseamnă să ajutați într-un mod necondiţionat, făcând o muncă neplătită astfel încât beneficiarii acţiunii de voluntariat să beneficieze de toată implicarea dumneavoastră.

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului

Indiferent de personalitatea şi convingerile dumneavoastră, responsabilitatea este o abilitate care se dobândeşte prin muncă. Respectul faţă de sine şi faţă de ceilalţi îl câştigăm prin responsabilitatea cu care luăm anumite decizii, indiferent de natura lor.

Dacă doriţi să vă implicaţi în activităţile Fundaţiei Creştine Osana ca voluntar, vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin email.


Mulțumiri

Vă mulţumim frumos pentru faptul că în efortul nostru de a ne ajuta semenii, Dumnezeu a pus şi în inima dumneavoastră dorinţa de a vă alătura nouă, pentru a putea împlini această misiune şi slujire. Astfel ajutorul dat de bună voie, după puterea dumneavoastră, ajută ca lucrarea aceasta să meargă înainte.

Acest ajutor nu numai că acoperă nevoile multor oameni necăjiţi, pe care îi ajutăm, dar este şi o pricină de multe mulţumiri către Dumnezeu, iar dărnicia dumneavoastră ne face să vă mulţumim şi să-L slăvim pe Dumnezeu, recunoscând că în aceasta vedem o dovadă a ascultării faţă de Evanghelia Domnului nostru, Isus Hristos.


”Şi Dumnezeu poate să vă umple cu orice har, pentruca, având totdeauna în toate lucrurile din destul să prisosiţi în orice faptă bună.” (Sfânta Scriptură)