Centrul rezidențial pentru persoane vârstnice "Căminul nostru"

Serviciul social oferit vizează următoarele categorii sociale: persoane vârstnice sărace, fără venituri sau cu venituri mici care se află în situaţie de dificultate. Acest tip de serviciu social de îngrijire în regim rezidenţial este destinat persoanelor vârstnice sărace, nevoiaşe şi a celor care independent de voinţa lor au ajuns în situaţia de dependenţă, nemaiputând să se gospodărească singure sau din lipsa susţinătorilor legali (copii, rude etc.).

Caminul dispune de 20 de locuri iar admiterea se face în funcție de disponibilitatea locurilor libere, în urma analizării situației sociale a fiecărui potențial beneficiar care a depus cerere de admitere.

Prin Căminul pentru persoane vârstnice asigurăm următoarele tipuri de servicii şi activităţi destinate beneficiarilor noştri:

  • Servicii de bază care constau în: găzduire pe o perioadă nedeterminată sau în unele cazuri determinată, asigurarea hranei în tot acest timp și activităţi de ajutor şi îngrijire medicală
  • Servicii de asistare socială
  • Servicii de îngrijire medicală şi recuperare fizică
  • Servicii de informare şi consiliere
  • Servicii de socializare

Toate serviciile si facilitatile oferite de către Centrul Rezidențial pentru Persoane Vârstnice “Căminul nostru” sunt oferite cu titlu gratuit, în numele Domnului Isus Hristos, ca urmare a binecuvântării Lui și ca dovadă a dragostei noastre pentru El și față de semeni.