Proiecte

Din anul 2007 şi până în prezent, Fundaţia Creştină “Osana” a început şi dezvoltat mai multe proiecte sociale, prin care a venit în sprijinul persoanelor aflate în situaţia de nevoie şi de sărăcie, astfel numărul serviciilor şi prestaţiilor oferite a crescut în mod considerabil, precum şi numărul persoanelor care au beneficiat de serviciile noastre.

În continuare vă prezentăm proiectele derulate în această perioadă:


1. PROIECTUL “SINGUR PE LUME”

(Ajutorarea şi sprijinirea orfanilor)

DESCRIERE

Unul din grupurile asistate de fundaţie este format din copiii orfani, cu nevoi speciale. Aceşti copii şi tineri (fără ambii părinţi sau doar fără un părinte) au nevoie de o şansă la educaţie, au nevoie de stabilitate emoţională şi materială pentru a se integra social în comunitate, ca şi persoane demne şi responsabile.

Aceast fapt presupune echilibru psihologic, capacitate de autosusţinere, însuşirea şi practicarea unui sistem corect de valori morale, etice şi sociale. Prin serviciile acordate în cadrul acestui proiect dorim să sprijinim spiritual şi material, să intervenim în evoluţia lor viitoare. Încercăm să le dăm speranţă şi o perspectivă nouă care să ofere acestor copii o motivaţie suficient de puternică pentru a-şi dori o dezvoltare personală armonioasă.


2. PROIECTUL “O MÂNĂ ÎNTINSĂ”

(Ajutorarea şi sprijinirea familiilor monoparentale)

DESCRIERE

Proiectul “ O mână întinsă“ se adresează familiilor monoparentale, cu mulţi copii care locuiesc în condiţii improprii şi la care riscul de abandon familial şi şcolar este crescut.

Prin serviciile acordate în cadul acestui proiect dorim să consiliem părinţii rămaşi singuri, să-i sprijinim spiritual şi material, să intervenim prin schimbarea mentalităţilor şi tiparelor de viaţă ale acestora.

Încercăm să le dăm speranţă şi o perspectivă nouă care să ofere acestor familii o motivaţie pentru ieşirea din starea în care se află.

Scopul nostru este să prevenim abandonul şi să încurajăm mamele, în a-şi îmbunătăţi calitatea vieţii, astfel încât să facilităm procesul de reintergrare a copiilor instituţionalizaţi, acolo unde este cazul.


OBIECTIVE

 • Ajutorarea mamelor aflate in situatii de risc sa depaseasca perioada critica din viata lor.
 • Transformarea vietilor copiilor si a mamelor aflate in situatii de dificultate oferindu-le sprijin emotional, spiritual, material si educational in vederea prevenirii separarii copilului de familie si a reintegrarii copiilor institutionalizati.

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivele specifice de intervenție în cadrul proiectuluisunt stabilite diferențiat, în funcție de situația de dificultate a fiecărui beneficiar.

 • Îmbunătățirea stării spirituale pentru a se ajunge la un echilibru interior
 • Să se prevină destrămarea familiei
 • Să se îmbunătăţească şi să se dezvolte relaţia mamă-copil
 • Să se formeze deprinderi de viaţă familială organizată
 • Să se mobilizeze resursele personale pentru o viaţă independentă de prestaţii şi de servicii sociale
 • Să-și construiască un plan de viitor vizând inserţia socio-profesională
 • Să dobândească deprinderi de relaţionare socială adecvată
 • Să dobândească independenţa financiară
 • Să-și formeze și să-și dezvolte abilităţi gospodăreşti si parentale

SERVICII

Serviciile oferite de echipa noastră de specialiști urmăresc să oferim sprijin spiritual in vederea cresterii increderii in Dumnezeu in situatiile de criza, sa crească gradul de integrare socio-profesională și educațională a mamelor singure si să asigure condiții decente de trai pentru mame și copii.

Serviciile oferite sunt selectate si oferite in functie de nevoile specifice ale beneficiarilor:

 • consiliere individuala
 • consiliere juridica
 • consiliere spirituala
 • servicii medicale
 • sprijin emotional
 • sprijin material, financiar
 • sprijin in stabilizarea situatiei locative

3.PROIECTUL “NU NE UITAŢI !”

(Ajutorarea şi sprijinirea văduvelor şi cuplurilor vârstnice)

DESCRIERE

Proiectul “NU NE UITAŢI !” se adresează persoanelor în vârstă de peste 60 de ani care se află în situaţii de izolare socială şi care au mari neajunsuri materiale.

Scopul acestui proiect este de a creşte calitatea vieţii persoanelor în vârstă din toate punctele de vedere: emoţional, mental, spiritual, material, social şi fizic. Acest proiect de ajutorare a persoanelor vârstnice îşi asumă rolul de facilitator al relaţiei între "bătrân", familie şi comunitate. Beneficiarii activităţii noastre sunt atât persoanele asistate cât şi comunitatea noastră, care are nevoie de persoane vârstnice echilibrate şi fericite, responsabile şi optimiste.

OBIECTIVE

 • ajutorare materială, ajutor la cumpărături, ajutor în activităţilr domrstice, consiliere psiho-socială;
 • organizarea o dată pe lună a unor întâlniri ale vârstnicilor - menite să combată singurătatea, care de cele mai multe ori induce depresia. Aceste întâlniri au rolul de a încuraja, de a le crea un cadru unde pot conversa pe diferite teme şi de a găsi împreună soluţii la problemele cu care se confruntă fiecare.

4.PROIECTUL “UN LOC PENTRU FIECARE”

(Ajutor şi sprijin pentru refacerea şi repararea locuinţei)

DESCRIERE:

În cadrul proiectului “UN LOC PENTRU FIECARE” căutăm ca prin ajutorarea şi sprijinirea pentru refacerea şi repararea locuinţei să eliminăm adăpostirea sărăcăcioasă şi lipsa de adăpost, deoarece considerăm adăpostirea în condiţii decente o problemă de conştiinţă şi de acţiune.


5.PROIECTUL “NIMENI NU ESTE SINGUR”

(Ajutorarea şi sprijinirea persoane sărace singure)

DESCRIERE

Proiectul “NIMENI NU E SINGUR“ are ca grup ţintă persoanele sărace şi singure, defavorizate şi marginalizate social.

Prin serviciile acordate în cadrul acestui proiect dorim să consiliem, să-i sprijinim spiritual şi material, să contribuim la schimbarea tiparelor de viaţă ale acestora.

Această abordare trebuie să se finalizeze printr-o schimbare de atitudine a fiecărei persoane asistate, în care aceasta să-şi părăsească statutul de "victima" şi să-şi asume rolul de persoană autonomă şi responsabilă, devenind un membru echilibrat şi activ al comunităţii.


6.PROIECTUL “NOUĂ NE PASĂ”

(Ajutorarea şi sprijinirea familiilor sărace cu copii)

DESCRIERE

Proiectul “NOUĂ NE PASĂ“ se adresează familiilor aflate în situaţie de criză, grupul ţintă principal fiind familiile sărace cu mulţi copii. Prin servicii directe adresate acestor familii ne propunem să-i ajutăm să depăşească situaţia de criză în care se află şi să-i asistăm pentru a ajunge în situaţia de a exercita în mod normal funcţiile familiei. Încercăm prin ajutorare, consiliere socială şi spirituală să dăm speranţă şi o perspectivă nouă care să ofere acestor familii o motivaţie pentru ieşirea din starea în care se află. Stilul de viaţă al familiei şi modelele parentale se imprimă în mintea fiecărui copil şi sunt mai târziu replicate în viaţa lui de persoană adultă.

Vrem să asistăm copiii din punct de vedere, să îi ajutăm în problemele şcolare şi dorim să-i implicăm în cluburi şi tabere de copii, în general să le redăm bucuriile specifice vârstei.

Prin serviciile acordate în cadrul acestui proiect dorim să consiliem părinţii, să-i sprijinim spiritual şi material, să contribuim la schimbarea mentalităţilor şi tiparelor de viaţă ale acestora.


7.PROIECTUL “O ŞANSĂ LA EDUCAŢIE”

(Sprijin pentru copiii din familii sărace pentru educaţie)

DESCRIERE:

Proiectul “O ŞANSĂ LA EDUCAŢIE“ se adresează familiilor sărace cu copii şi are scopul de ajuta copii din aceste familii să aibă acces la educaţie.

Încercăm prin ajutorare materială, sprijin financiar, consiliere socială şi spirituală să dăm speranţă şi o perspectivă nouă care să ofere acestor familii o motivaţie pentru a oferi educaţie copiilor.


8.PROIECTUL “PREŢUIM VIAŢA"

(Ajutor şi sprijin pentru bolnavi)

DESCRIERE

Proiectul “PREŢUIM VIAŢA“ se adresează persoanelor bolnave şi are scopul de a-i ajuta cu medicamente şi sprijin financiar pentru investigaţii, consultaţii şi intervenţii medicale.

Încercăm prin ajutorare materială, sprijin financiar, consiliere socio-medicală şi spirituală să dăm speranţă şi nădejde şi să aducem o îmbunătăţire a calităţii vieţii din punctul de vedere al stării de sănătate.


9. PROIECTUL “BURSE SOCIALE”

(Sprijin financiar pentru copii din familii sărace)

DESCRIERE

Fundaţia Creştină „OSANA” ofera burse pentru elevii careprovin din familii sau medii defavorizate social (familii sărace, numeroase sau monoparentale, tineri din centre de plasament, tineri cu dizabilităţi fizice).

SCOP

Sprijinirea financiară şi facilitarea accesului la educaţie pentru tineri cu şanse reduse (tineri care provin din medii defavorizate social şi economic sau tineri cu dizabilităţi fizice şi nevoi speciale).

Fundaţia Creştină „OSANA” va sprijini cu burse sociale elevii (de şcoală generală sau liceu) şi studenţii din zona Zărneşti-Râşnov-Braşov, care au o situaţie socială precară.

Activităţile de voluntariat ale elevilor bursieri vor fi realizate în cadrul Fundaţiei Creştine „OSANA” şi vor consta în acordarea de sprijin şcolar pentru copii cu rezultate slabe la în organizarea de acţiuni de educaţie ecologică sau implicarea în proiectele fundaţiei, destinate persoanelor aflate în dificultate socială.


10.PROIECTUL “DE 2 ORI IERTAT”

(Asistare şi consiliere pentru deţinuţii din penitenciar)

DESCRIERE

Proiectul “ DE 2 ORI IERTAT“ se adresează persoanelor aflate în penitenciar.

Prin serviciile acordate în cadul acestui proiect dorim să-i consiliem şi să-i sprijinim spiritual şi material, să intervenim prin schimbarea mentalităţilor şi tiparelor de viaţă ale acestora. Incercăm să le dăm speranţă şi o perspectivă nouă care să ofere o motivaţie suficient de puternică pentru ieşirea din starea în care se află.


11. PROIECTUL “ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI”

(colaborare şi parteneriate cu alte organizaţii)

DESCRIERE

Dorim să sprijinim iniţiativele locale ale unor organizaţii şi biserici pentru a încuraja membrii acestoira să devină cetăţeni activi implicat în viaţa comunităţii dincare fac parte. 7 din 10 persoane nu participă în acţiuni comunitare, mulţi întâmpinând dificultăţi cum ar fi lipsa de informare asupra modalităţii de a se implica, constrângeri legate de timp şi resurse economice precare.


12. AJUTOR DE URGENŢĂ

DESCRIERE

“AJUTORUL DE URGENŢĂ” se adresează persoanelor şi familiilor aflate în situaţie de criză. Prin servicii directe adresate acestora ne propunem să-i ajutăm să depăşească situaţia de criză în care se află şi să-i asistăm pentru a ajunge la o stare de normalitate. Încercăm prin ajutorare, consiliere socială şi spirituală să dăm speranţă şi o perspectivă nouă.


13. PROIECTUL „AJUTĂ-ȚI SEMENII”

(Ajutor in situații de calamități naturale)

DESCRIERE

Acest proiect vizează în special ajutorul oferit pentru famiiliile si persoanele care au avut de suferit in urma unor calamități naturale cum ar fi: inundații, cutremure, alunecări de pământ, etc.

OBIECTIVE

Ne propunem sa oferimajutor material pentru refacerea locuințelor, familiilor afectate de inundații constand in donarea de: materiale de constructii, ciment, caramida, lemn, obiecte sanitare, etc. sau bani in vederea cumpararii acestor materiale de constructii pentru lucrarile de consolidare a locuintelor deteriorate.

Obs.

Fundatia Crestina "Osana" cu ajutorul partenerilor a intervenit in localitatile din zona nordului Moldovei care au fost afectate de inundatii in anii 2008 si 2010.


14. PROIECTUL „MICI, CU SUFLETE MARI”

(Ajutor și sprijin pentru copiii proveniți din familii sărace)

DESCRIERE

Prin proiecul „MICI, CU SUFLETE MARI” ne propunem sa venim in ajutorul familiilor deficitare, insa grupul tinta, respectiv adevaratii beneficiari, vor fi copiii din sanul acestora.

OBIECTIVE GENERALE

Ajutorarea materiala si morala a copiilor si adolescentilor care provin din familii defavorizate social sau financiar, prin activitati care sa contribuie la dezvoltarea spiritului crestin de la o varsta timpurie.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Promovarea cresterii copiilor intr-un mediu familial bazat pe principii moral-crestine
 • Promovarea increderii in Dumnezeu, respectiv incurajarea construirii unei relatii personale cu El.
 • Contribuirea la crearea unui mediu favorabil cresterii si oferirii de educatie sanatoasa copiilor.
 • Depasirea situatiilor de neajunsuri materiale.
 • Sprijinirea financiara pentru investigatii, consultatii si interventii medicale ale copiilor.

BENEFICIARI

Categoriile sociale vizate, in mod deosebit, sunt:

 • Copii din familii dezavantajate social, material sau financiar
 • Copii din familii numeroase cu venituri mici sau familii monoparentale
 • Copii din familii dezorganizate
 • Copii cu probleme grave de sanatate

Dacă prin proiectele noastre, oamenii asistaţi în mod ocazional sau permanent, au experimentat şi au văzut cel puţin o "margine"a bunătăţii şi îndurării lui Dumnezeu asupra vieţii lor, noi ne considerăm atinsă, misiunea şi menirea noastră pe acest pământ. Iar dacă viaţa lor spirituală a fost transformată şi condiţiile de viaţă schimbate atunci tot efortul şi toată osteneala noastră, considerăm că nu au fost zadarnice.

În concluzie mulţumim lui Dumnezeu pentru acele suflete care au fost atinse de bunătatea şi dragostea Lui şi care au găsit în noi o imagine a milosteniei şi iubirii Tatălui Ceresc.

Pentru aceasta suntem aici!


"Iar a Celui ce, prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi, a Lui să fie slavă în Biserică şi în Hristos Isus, din neam în neam, în vecii vecilor! Amin." (Sfânta Scriptură)